img-holiwood

Return conditions

Յուրաքանչյուր վերադարձ հաճախորդի դժգոհության և/կամ կազմակերպության թերացման արդյունք է։  Մեր պրոֆեսիոնալ թիմը ոչ մի ջանք չի խնայում հնարավորինս բացառելու և´ մեկը, և´ մյուսը։ Սակայն, հնարավոր դժգոհությունների և/կամ թերացումների հանդիպելիս պատվիրատուն կարող է. չեղարկել և վերադարձնել պատվերը, եթե՝ - այն չի համապատասխանում առցանց խանութում նշված պայմաններին (բացառությամբ՝ սեզոնայնության հետ կապված կոնկրետ ծաղիկը նմանատիպ ծաղիկով փոխարինելուն), -փոփոխությունները համաձայնեցված չեն  պատվիրատուի հետ, -ծաղիկները գտնվում են ոչ թարմ վիճակում։Սեղմ ժամկետում փոխարինել պատվերը, եթե՝ -կոմպոզիցիան կամ ծաղիկները վնասված են, -կան քանակային անհամապատասխանություններ։Ինչպես նաև, պատվիրատուն կարող է ստանալ փոխհատուցում հաջորդ նմանօրինակ պատվերի համար՝ զեղչի տեսքով, եթե՝ -պատվերը կատարվել է նախնական պայմանավորված ժամից զգալի շեղումներվ

img-holiwood